eyebags!!!

eyebags!!!

huhubels..

huhubels..

SMILE! hanggang makita na ang 32 teeth. :)))))) (at SSS Housing, North Fairview Q.C)

SMILE! hanggang makita na ang 32 teeth. :)))))) (at SSS Housing, North Fairview Q.C)

blackout. hahaha.

blackout. hahaha.

sino ang mamu sa atin ngayon? pisngi palang. hahahahaha. @gknowel32 @munchkeeens #chubby (at SSS Housing, North Fairview Q.C)

sino ang mamu sa atin ngayon? pisngi palang. hahahahaha. @gknowel32 @munchkeeens #chubby (at SSS Housing, North Fairview Q.C)

2 notes

nguso e. hahahaha.

nguso e. hahahaha.